ANBI

De verstrekking van informatie door goede doelen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s.  Om aan deze eis te voldoen publiceren wij op deze pagina de vereiste gegevens.

Officiële naam: De Sinterklaas Stichting
KvK nummer: 53.19.10.13
E-mailadres: info@sinterklaasstichting.nl

Doelstelling: Fondsen werven

Bestuurssamenstelling:
    - Voorzitter:             Carla Frissen
    - Penningmeester:  Leonarda Frissen
    - Secretaris:            Laura Frissen     

Beloningsbeleid: De bestuurders zetten zich geheel belangeloos in voor de stichting, zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat. Ook vrijwiliigers ontvangen geen vergoeding of vacatiekosten (= kosten voor aanwezigheid).
 

Download hier het jaarverslag 2012.
Download hier het jaarverslag 2013.