Het doel van de stichting


De Sinterklaas Stichting stelt zich tot doel fondsen te werven.
Dit om kinderen in de leeftijd van 3 t/m 11 jaar, van wie de ouders financieel niet draagkrachtig genoeg zijn, een mooi sinterklaasfeest te bezorgen middels een door het kind zelf uitgekozen cadeau, t.w.v.
maximaal € 30, namens de Sint aan te bieden.


Om zeker te zijn dat we met onze activiteiten de juiste doelgroep bereiken, wordt samengewerkt met instanties zoals o.a. De Voedselbank Limburg Zuid, Stichting Rimo, Moveoo, de Ruggesteun en Vluchtelingenwerk Heerlen.


Gezinnen die in aanmerking komen via o.a. maatschappelijkwerk, Riagg, jeugdzorg, thuiszorg organisaties en de diaconieën van kerken.
We streven ernaar om genoeg financiële middelen bij elkaar te krijgen zodat we alle kinderen een cadeau van de Sint kunnen aanbieden.


Helpt u mee?